Aktualita
24. 11. 2021

3 nové projekty H2020

TPEB ČR vstoupila do tří nově podaných projektů v programu H2020

ELEMENTAL

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02  - HORIZON-RIA -  podaný 21.9.2021

Projekt ELEMENTAL bude provádět interdisciplinární technické a vědecké inovační činnosti, které uspokojí potřeby klíčových stakeholderů v oblasti boje se zdravotními výzvami souvisejícími s globálními změnami klimatu. Navrhovaná řešení projektu ELEMENTAL umožní tvůrcům politik a systémů veřejného zdraví proaktivně řešit globální zdravotní problémy v oblasti duševního zdraví, které jsou umocněny environmentálními stresory vyplývajícími ze změny klimatu. Toho bude dosaženo vývojem sady prediktivních modelů pro i) vývoj rizik způsobených klimatem, ii) prevalenci duševního zdraví související se stresory vyvolanými klimatem, iii) integrované modely hodnocení kvantifikovaných ekonomických nákladů, iv) analýzu dat pro reakce podle socioekonomických a regionálních faktorů.

SecurEnergies

HORIZON-CL3-2021-INFRA-01 - HORIZON-IA – podaný 23.11.2021

Projekt SecurEnergies si klade za cíl vyvinout společnou evropskou strategii na ochranu evropské energetické infrastruktury před hybridními hrozbami, a zajistit tak energetickou suverenitu EU. SecurEnergies si klade za cíl řešit výše uvedené problémy tím, že se zaměří na energetické infrastruktury EU a jejich vzájemné provázanosti s telekomunikačními, vodohospodářskými a finančními sektory primárně, stejně jako se zeměmi mimo EU, s cílem odhalit zranitelnost a systémová rizika a hybridní hrozby, kterým čelí celá propojená přeshraniční CI síť. Projekt si klade za cíl pomoci vládním agenturám, sdružením a společnostem a být si vědom hybridních hrozeb, pochopit jejich potenciální dopad a kaskádové efekty a připravit účinnou společnou strategii odolné obrany a reakce.

PRETECO

HORIZON-CL3-2021-FCT-01

Projekt počítá s vytvořením digitální platformy, která může nabídnout tvůrcům politik, místním manažerům, LEA a bezpečnostním pracovníkům schopnosti plánovat scénáře spolupráce, analyzovat zranitelná místa a rizika v případě teroristického útoku a pomáhat jim při zavádění účinných odstrašujících a zmírňujících opatření, jakož i výcvikových cvičení, směrem ke zvýšení odolnosti veřejných prostranství. 

Platforma PRETECO nabídne realistický trojrozměrný (3D) virtuální analog města spolu s modelováním infrastruktury (vodovodní síť, síť plynovodů, energetická síť, telekomunikační síť, dopravní síť) a simulačními schopnostmi (virtuální útoky, virtuální senzory, simulace pohybu davů a vozidel, vzájemné závislosti kaskádových efektů), které umožní rozsáhlé hodnocení zranitelnosti proti různým hrozbám a scénářům, přičemž podrobnosti přizpůsobí specifikům každého města. Jedinečný přístup PRETECO je založen na otevřené architektuře, kde: 

a) městští (bezpečnostní) plánovači mohou přidat bezpečnostní prvky (silniční nárazníky/zábrany, nastavení jednosměrného provozu, více únikových cest), vše v kontextu security-by-design & ethical-by-design přístupu 

b) LEA a PSC mohou nastavit řadu zranitelností města na základě jejich integrovaného souboru nástrojů pro hodnocení zranitelnosti 

c) LEA, PSC, místní úřady, FR a další agentury mohou navrhovat scénáře spolupráce pro simulaci kaskádového teroristického útoku scénáře pro testování různých preventivních a reakčních opatření při současném posílení vzájemné spolupráce.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right