Aktualita
17. 4. 2016

Newsletter 1 2016

NEWSLETTER
Předsedy Správní rady
ing. Václava Klučky, poslance PSP ČR

 

Co je nového a co dále připravujeme

Vážení členové,

uplynulé měsíce od začátku roku byly ve znamení řady aktivit, které by měly v průběhu roku přinést konkrétní výsledky a stát se reálnými projekty. Věříme, že Vás zaujmou a budete mít chuť a zájem se do nich zapojit, neboť s tímto úmyslem byly připravovány.

V příloze tohoto Newsletteru je dopis místopředsedy EK a komisaře Ševčoviče, který reaguje na schůzku s předsedou Výkonného výboru Hlavatým. Odpovídá na podněty, které TPEB vznesla a doporučuje další jednání na expertní úrovni v rámci DG EN. Ta se uskuteční 25. dubna na úrovni Head of Unit for Regional Development paní Sikow Magny a v květnu s Director Internal Market Klausem Borchardtem. Cílem těchto jednání je najít konkrétní formu/formy spolupráce a podpory ze strany DG EN, případně jiných institucí v EK. Jak jsme panu Šefčovičovi avizovali, jsme připraveni demonstrovat schopnosti našich firem a institucí při řešení problémů, krizí vzniklých v rámci stability distribučních sítí a ohrožení související infrastruktury v regionu.

Současně připravujeme simulační cvičení na toto téma ve spolupráci s MUNI v Brně, kde v posledních měsících proběhla ve spolupráci s NBÚ cvičení CyberCzech 2015 simulující kybernetický útok na elektrárnu. Návazně probíhá s NBÚ příprava na další cvičení – CyberCzech 2016, které bude pravděpodobně zaměřeno na dopravní kritickou infrastrukturu, a současně se uvažuje podobné cvičení zaměřené přímo na distribuční soustavy elektřiny ve spolupráci s ČEZ Distribuce.

Další aktivity směřují do oblasti smart meteringu a AMM, které navazují na úvodní rešeršní výzkum zaměřený na identifikování problematických oblastí souvisejících s plánovaným roll outem AMM v ČR. Rešerše směřovala k analýze zahraničních projektů AMM a jejich možné realizace v ČR, k analýze možného technického charakteru navrhované infrastruktury pro AMM, k analýze bezpečnostních rizik systému z pohledu bezpečnostních norem a požadavků předpisů o kybernetické bezpečnosti, z pohledu tarifní struktury v ČR, a z pohledu legislativního (zaměření na úpravu kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a energetického práva jak na úrovni české tak i evropské). V následujících krocích bude pozornost věnována českým firemním kapacitám v této oblasti.

Na konci května se připravuje jednání naší vlády s vládou státu Izraele. Spolupráce v oblasti bezpečnosti, resp. průmyslové bezpečnosti se zaměřením na energetickou a infrastrukturální má být jedním z hlavních témat. V této části diskuze bychom rádi presentovali naše schopnosti a nabídli je ke spolupráci s izraelskými partnery. Tyto podklady by měly být připraveno během avizované komunikace s vámi.

V červnu plánujeme uspořádat v PSP ČR konferenci na téma „Aktuální hrozby energetiky vs Řešení a stabilita energetické infrastruktury“, kde počítáme s aktivní účastí našich členů, kteří dostanou příležitost prezentovat svá technologická řešení.

V druhé polovině roku chceme i v rámci slovenského předsednictví v Radě ve spolupráci s partnery na Slovensku připravit československé cvičení na uvedená témata s mezinárodní účastí pod záštitou komisaře Šefčoviče. Proto se v příštích dnech chystá cesta na Slovensko, kde proběhne jednání o podpoře těchto záměrů s ministrem zahraničí Lajčákem, zástupci parlamentu a energetického sektoru.

TPEB také nadále pokračuje v projektové aktivitě. V návaznosti na projektové žádosti z minulých let TPEB vstoupila do konsorcia, které usiluje o projekt H2020 v rámci výzvy soustředící se na procesy průmyslové automatizace. TPEB dále podala projekt do výzvy operačního programu OPPIK Spolupráce – Technologické platformy. Cílem projektu je stimulovat zapojování členů TPEB do projektů výzkumu a vývoje a technologického foresightu. V současnosti TPEB zvažuje možnost koordinace velkého projektu v rámci operačního programu OPPIK Potenciál, který by měl být připravován na podzim.

Průběžně budeme s každým z vás komunikovat uvedené aktivity a možnost / ochotu se do nich zapojit.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Duben 2016

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right