Aktualita
5. 9. 2016

Možnosti spolupráce s čínskými partnery

V posledním týdnu srpna se v Pekingu uskutečnilo jednání zástupců českých rezortů a institucí s Národní reformní a rozvojovou komisí ČLR (NDRC); (tedy obdoba bývalé Plánovací komise, která je jedním z nejvlivnějších orgánů v čínské administrativě ) s cílem projednat a upřesnit listinu česko-čínských projektů v rámci Bilaterálního plánu spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou (BPS).

Obě strany se shodly na společných projektech (cca 35 společných projektů), která jsou vzhledem ke své povaze, vhodné pro monitoring a realizaci v nebližší době. Jedná se o oblasti ICT, energetiky, komunikačních systémů, průmyslu 4.0, SmartCities, Security, e-government a dalších.

Návazně bylo dohodnuto, že koncem září přijede do ČR čínská delegace (zástupci státní i soukromé sféry), vedená vrchním ředitelem NDRC Tienem. Předmětem této cesty je kromě jiného zájem sejít se a jednat s českými subjekty, jednat jak o zmíněných projektech, tak i o dalších formách spolupráce v uvedených oblastech. V tomto smyslu bude připraveno B2B setkání; seminář, na který bychom Vás rádi pozvali. O projektech a logistice setkání vás budeme včas informovat.

1

Obrázek 1 z 6

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right