Aktualita
1. 7. 2022

Kulatý stůl Evropská regulace v oblasti odolnosti energetických kritických infrastruktur

Dne 29.6. 2022 se v rámci realizace projektu konal v hotelu Botanique Hotel Prague kulatý stůl Evropská regulace v oblasti odolnosti energetických kritických infrastruktur. V úvodu vystoupil Ing. František Chaloupecký, Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který uvítal účastníky a vyzdvihl dosavadní projektovou aktivitu TPEB ČR. Doc. Ing.Martin Hromada, Ph.D. vystoupil s prezentací Směrnice EU o KI a její dopady na ČR a SR. Doc.PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. prezentoval přehled projektových aktivit TPEB, aktuálních a připravovaných projektů, seznámil účastníky s projekty Horizont 2020, které platforma realizovala a aktuálně realizuje v rámci mezinárodních projektových konzorcií, a to s projekty SecureGas, STAMINA a S4AllCities. Potvrdil tím dlouhodobý trend, který platforma vytváří a zaštiťuje, čímž se řadí mezi ojedinělé a výjimečné instituce v ČR s výše zmíněným přesahem do mezinárodních projektů, zejména Horizont 2020.

Zpracovávání projektů do evropských dotačních programů Horizont 2020 a Horizont Europe bylo významně podpořeno realizací projektu Ochrana kritické infrastruktury II.

Vystoupení pana Ing. Františka Chaloupeckého,
viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. člen
výkonného výboru TPEB ČR

doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. člen správní rady
TPEB ČR

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right