Aktualita
26. 11. 2019

Kulatý stůl „Aktuální trendy bezpečnosti, stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur“

 

Dne  25.listopadu 2019 se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky uskutečnil kulatý stůl „Aktuální trendy bezpečnosti, stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur“ a současně presentace evropského projektu SecureGas z programu Evropské komise Horizon 2020 (H2020), konsorcia sestávajícího z 11 států a z 21 firem, které vede společnost RINA CONSULTING SPA. 

Technologická platforma "Energetické bezpečnost ČR" je jedním z členů konzorcia projektu SecureGas

Záměrem této akce bylo prezentovat zahájený projekt SecureGas zaměřený na oblast bezpečné a odolné distribuce plynu v EU a kompatibility existujících systémů v Evropě. Jeho výstupem by měla být doporučení, včetně metodik a norem, která budou odrážet existující a budoucí hrozby v této oblasti. Tomuto tématu se ve své prezentaci „Projekt SecureGas v kontextu české účasti v programu H2020“ věnoval PhDr. Vít Střítecký, M.Phil. Ph.D, člen výkonného výboru TPEB ČR.

V rámci prezentace člena správní rady TPEB ČR doc. Ing. Martina Hromady, Ph.D. bylo diskutováno téma „Aktuální trendy v oblasti ochrany kritické infrastruktury“, v rámci kterého došlo k historickému exkurzu problematiky a k prezentaci výsledků praktické spolupráce a PPP projektu mezi MPO ČR, MV – GŘ HZS ČR, ČEZ, a.s. a ČEPS, a.s. při řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie. Následně bylo prezentováno zapojení Platformy do Národního programu energetické odolnosti ČR prostřednictvím „Metodiky kategorizace a prioritizace objektů nezbytných při obnově dodávek elektrické energie po blackoutu“ a projektu Resilience 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury. Do následné diskuze o budoucích trendech ochrany kritické infrastruktury se zapojili představitelé společností ČEPS, a.s. a ČEPRO, a.s.

Akce se konala pod záštitou MPO ČR a pořádala ji TPEB ČR. Zúčastnila se ji celá řada odborníků nejen z oblasti plynařství, ale i distribuce elektrické energie a ochrany kritické infrastruktury z České i Slovenské republiky.

V úvodním vystoupení náměstek ministra pan René Neděla uvedl, že projekty tohoto typu mají strategický charakter nejen v souvislosti s tím, jak se vyvíjí a realizuje diskuze o budoucnosti energetiky v Evropě, ale i s naplňováním národní Státní energetické koncepce.  Podpořil úsilí TPEB ČR v tomto pohledu a vyjádřil podporu dalším podobným aktivitám v budoucnosti.

http://: https://www.securegas-project.eu/presentation-of-the-project-securegas-at-the-round-table-of-technology-platform-energy-security/

https://twitter.com/secure_gas/status/1199981274145992706?s=20

https://www.linkedin.com/posts/securegas_securegas-aim-project-activity-6605752876981592064-wk_C

Kliknutím na níže uvedený obrázek spustíte prohlížení galerie.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right