Aktualita
1. 7. 2018

"Inovace ve firemní sféře" - workshop TPEB 28.6.2018

Ve čtvrtek 28. června TPEB uspořádala další z řady akcí, jejichž cílem je podporovat spolupráci mezi státní správou, výzkumnými organizacemi a velkými i malými firmami prostřednictvím projektů výzkumu, vývoje a inovací. Uspořádaný workshop byl unikátní zejména proto, že návštěvníkům zprostředkoval zkušenosti firem, které v posledních letech získaly inovační projekty z programu H2020. Hlavním hostem akce byl Dimitris Kanakidis, šéf inovací firmy EXUS, se kterou TPEB již nějaký čas aktivně spolupracuje. EXUS je velmi inspirativní softwarová společnost, která v posledních 5-ti letech řešila či řeší 19 projektů podpořených z inovačních fondů EU, přičemž 15 z nich dokonce koordinuje. Jak vysvětlil dr. Kanakidis, tyto aktivity mají zásadní dopad nejen na inovační, ale také zákaznickou základnu společnosti, která v posledních letech dosáhla na více než 70 milionů eur inovační podpory.

Vystoupení zástupce zahraniční firmy doplnily dvě prezentace úspěšných českých institucí. Dr. Jiří Žďárek představil zajímavý projekt Centra jaderného výzkumu, které je součástí skupiny ÚJV Řež, a.s., která je dlouhodobě nejúspěšnějším mimouniverzitním českým žadatelem o projekty z rámcových programů či H2020. Prezentační část workshopu pak skvěle uzavřel Ing. Jan Pavlík, obchodní ředitel společnosti Enviros, s.r.o., který ukázal, že i česká SME může velmi úspěšně působit na poli evropských inovací.

TPEB již v minulosti ukázala, že má schopnost zprostředkovávat inovační konsorcia napojovat české subjekty na mezinárodní sítě. Uspořádaný workshop ukázal, že evropské inovační programy skýtají značné příležitosti nejen pro výzkumné instituce, ale také pro firmy. V rámci akce navíc proběhla celá řada networkingových jednání a již nyní je zřejmé, že TPEB minimálně další dva mezinárodní projekty do konce léta do ČR přivede. Lze také reálně doufat, že nastolený trend bude pokračovat a ČR se odlepí od pomyslného dna účasti českých firem v H2020 a následně FP9.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right