Aktualita
22. 9. 2021

Druhá online publikace s přispěním projektu SecureGas

“Cyber-Physical Threat Intelligence for Critical Infrastructures Security”

Securing Critical Infrastructures in Air Transport, Water, Gas, Healthcare, Finance and Industry

( „Zpravodajství o kyberneticko-fyzických hrozbách pro zabezpečení kritických infrastruktur“ - Zajištění kritických infrastruktur v letecké dopravě, vodě, plynu, zdravotnictví, financích a průmyslu)

Datum zveřejnění: 15. září 2021

Moderní kritické infrastruktury lze považovat za rozsáhlé kyberneticko-fyzické systémy (CPS). Při navrhování, implementaci a provozování systémů pro ochranu kritické infrastruktury (CIP) se proto stírají hranice mezi fyzickým zabezpečením a kybernetickou bezpečností. Rozvíjející se systémy pro zabezpečení a ochranu kritických infrastruktur proto musí zvážit integrované přístupy, které zdůrazňují souhru mezi kybernetickou bezpečností a technikami fyzického zabezpečení. Proto existuje potřeba nového typu integrovaného bezpečnostního zpravodajství, tj. Cyber-Physical Threat Intelligence (CPTI).

Tato publikace představuje nová řešení pro integrované zpravodajství  kyberneticko-fyzických hrozeb pro infrastruktury v různých odvětvích, jako jsou průmyslové oblasti a závody, letecká doprava, voda, plyn, zdravotnictví a finance. Řešení se opírají o nové metody a technologie, jako je integrované modelování kyberneticko-fyzických systémů, nové indikátory spolehlivosti a přístupy založené na datech, včetně analýzy BigData a umělé inteligence (AI). Některé z prezentovaných přístupů jsou sektorově agnostické, tj. použitelné pro různá odvětví s odpovídajícím úsilím o přizpůsobení. Publikace však také přináší specifické výzvy pro konkrétní odvětví a způsoby, jak je lze řešit.

Projekt SecureGas přispěl k vydání této publikace čtyřmi kapitolami.

Zdarma ke stažení zde :

https://www.nowpublishers.com/Article/BookDetails/9781680838220

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right