Aktualita
15. 10. 2014

DRILL 2014

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

Dne 16. září 2014 se konalo společné mezinárodní bezpečnostní cvičení DRILL 2014, které proběhlo v blízkosti státních hranic nedaleko Hory sv. Šebestiána. Na tomto cvičení spolupracovalo více než 200 profesionálů z České republiky a z Německé spolkové republiky. Společně se podíleli na náročné realizaci stavby náhradního přeshraničního elektrického vedení, které spojuje sítě společností ČEPS a 50Hertz.

Cvičení DRILL 2014 simulovalo extrémní situaci, kdy může dojít k selhání některé technické části elektrické sítě, například k pádu stožáru. Dle scénáře způsobí extrémní kalamitní počasí sérii mimořádných situací v elektroenergetických přenosových soustavách v celé řadě zemí Evropy, včetně Česka a Německa. Dojde k výpadku vedení zvlášť vysokého napětí mezi transformovnami Hradec u Kadaně a Röhrsdorf.

Zprovoznění mezinárodního propojení se v dané situaci rázem stává strategickou prioritou. Obě společnosti začnou okamžitě stavět náhradní přenosovou trasu pro přeshraniční vedení. Pokud stavbu komplikují další faktory jako požár v okolí nebo nepřístupné cesty, neobejdou se společnosti ČEPS a 50Hertz bez pomoci záchranných složek a armády obou zemí. Krizovou situaci, kterou scénář cvičení připravil, řešili desítky odborníků z energetických společností ČEPS a 50Hertz.

JUDr. Richard Hlavatý se této mimořádné akce aktivně zúčastnil a v rámci své přednášky seznámil účastníky akce s aktivitami TPEB ČR, včetně probíhajících aktivit projektu Energetická a kybernetická bezpečnost.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right