Aktualita
24. 3. 2014

Cvičení ENISA - Cyber Europe 2014

V nedávné době se několik našich členů zapojilo do celoevropského kybernetického cvičení ENISA Cyber Europe 2014, které se koná za účelem procvičení tzv. "standard cooperations procedures" definovaných ENISA. Trénují se národní kapacity jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru a jejich vzájemná kooperace. Cvičení je v České republice organizováno národním dohledovým pracovištěm CERT zřízeném při CZ.NIC. TPEB doporučila několik svých členů, kteří měli zájem se do cvičení aktivně zapojit. Celé cvičení je rozdělené do tří fází: technické, operační a strategické, během kterých se cvičí různé dovednosti a především souhra zúčastněných členů napříč celou Evropou. V současnosti probíhá příprava na technickou fázi. Naši členové mají možnost se i nadále zapojit, pokud to umožní kapacitní možnosti národního CERTu. Bližší informace jsou dostupné v sekretariátu TPEB.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right