Aktualita
3. 11. 2022

Bilbao - setkání konzorcia projektu S4AllCities

Koncem října 2022 se v baskickém Bilbau konalo setkání konsorcia projektu S4AllCities (https://www.s4allcities.eu), jehož součástí byla i pilotní demonstrace vyvíjených technologií. Cílem projektu S4AllCities je snížení zranitelnosti veřejných prostorů jako měkkých cílů prostřednictvím nasazování moderních technologií rozšiřujících povědomí o situaci ve městě vyhodnocujících úrovně fyzických i kybernetických hrozeb v reálném čase. Demonstrace v Bilbau se zaměřila na ochranu davu během hromadných akcí při slavnostech v centru města či ve stanici metra. Úspěšný test technologií v Bilbau navázal na předchozí demonstrace v Plzni a Trikale. 

Na pilotní demonstraci navázala konference, na které byly prezentovány některé z dalších výstupů projektu a kde vystoupili i zástupci obdobných projektů podpořených v rámci programu H2020. Zástupce TPEB na konference prezentoval standardizační aktivity, za které je v projektu TPEB zodpovědná. Projekt S4AllCities bude uzavřen s koncem roku 2022 a lze konstatovat, že i přes těžkosti dané zejména pandemickou situací zcela naplnil své cíle. 

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right