Aktualita
17. 4. 2021

1. etapa projektu OKI II schválena

V srpnu 2020 na projektu Ochrana kritické infrastruktury II. zahájil práci řešitelský tým, byla vytvořena stránka projektu a propagační materiály, které napomáhají projektové prezentaci. Na základě aktualizace SVA došlo kidentifikaci konkrétních výzev programu H2020. Z následné aktivity vzešla čtyřinová projektová konsorcia, která úspěšně podala projekty:


SCANNER ( Security and PrivacyAuditing Standardisation and Certification ) H2020-SU-DS-2018-2019-2020
Projekt navrhuje automatizovaný mechanismus pro kontrolu bezpečnosti a ochrany osobních údajů softwarových programů, spustitelných souborů a mobilních aplikací v kontextu nejnovějších certifikačních opatření.


PowerProtect (ProtectingElectricity Infrastructure from Heterogeneous Cyber Threats) H2020-SU-DS-2018-2019-2020
Projekt se zaměřuje na řešeníc zvýšené potřeby kybernetické bezpečnosti a ochrany dat v systémech EPES v návaznosti na aplikace nových ICT technologií.


EUROCAP (European Platform forthe protection of very large-scale events) H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

Projekt EUROC@P vytváří znalosti a poskytuje pokročilé technologie pro podporu a zlepšování schopností LEA v oblasti ochrany občanů a veřejných činitelů.


SMARPOL (Smart Policing Toolboxfor Law Enforcement Agencies (LEAs) H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
Projekt navrhuje nástroj SmartPolicing Toolbox, který poskytne vylepšené možnosti pro účinný boj proti trestné činnosti a terorismu. Projekt poskytne inovativní, robustní a uživatelsky přívětivé inteligentní policejní nástroje.


Byla zahájena práce na foresightové studii zaměřující se na krizovou připravenost v oblasti OKI, a to včetně technologických opatření a simulací.


Dále byl realizován on-linekulatý stůl s názvem Zákon o soukromých bezpečnostních službách ve vazbě na ochranu kritické infrastruktury se společností ČEPS, a.s.. Toto on-line setkání bylo jedním z dalších důležitých kroků v rozvíjení spolupráce započaté v rámci předchozích projektů Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI) a Ochrana kritické infrastruktury I (OPPIK).

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right