EN

Projekt Ochrana kritické infrastruktury

TPEB ČR vstoupila do dalšího konsorcia usilujícího o projekt H2020 – projekt PredICT

Konsorcium, jehož je TPEB součástí, úspěšně předložilo návrh projektu do výzvy H2020 – DS-04-2018-2020: Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour against cyber and privacy attacks and data breaches. Cílem projektu PredICT je poskytnout adaptabilní soubor transparentních nástrojů, které by mohly být nezávisle nasazeny s minimální latencí mezi laboratoří a trhem. Navrhovaný arzenál zahrnuje sloučení nejmodernějších a nejdůležitějších decentralizovaných agentů umělé inteligence, fotonický řízených kybernetických modulů, šifrování a nástrojů analýzy rizik v reálném čase s cílem ochránit celý energetický dodavatelský řetězec v prostředí různých systémů.

Konsorcium zahrnuje následující partnery:

V návaznosti na své primární schopnosti a identitu bude TPEB zodpovědná za aplikace v energetickém sektoru a za aktivity spojené se standardizací. Toto úsilí bude doplněno o diseminační a komunikační role.

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 7.9.2018