EN

Cíle TPEB ČR

Technologická Platforma „Energetická bezpečnost ČR“ je sdružení veřejných, soukromých subjektů i akademické obce. Tato základna umožňuje dialog, transfer know-how a sjednocení postupu k dosažení cíle mezi veřejným, privátním a akademickým sektorem.

Cílem je podporovat a pěstovat legislativní prostředí, certifikaci a standardizaci, rozvoj, výzkum a vývoj v oblastech:

TPEB ČR byla založena v říjnu r. 2011 za účasti orgánů státní správy a samosprávy v prostorách Hospodářského výboru Parlamentu České republiky.

Chceme působit zejména při:

Naší ambicí je ustavení ČR jako leadera v oblasti řešení problémů ochrany kritické infrastruktury v EU s cílem posílení evropských příležitostí pro český průmysl a VaV sektor.

Členská základna TPEB ČR se dynamicky rozvíjí. Mezi naše členy v současnosti patří:

Našimi poradci jsou špičkoví odborníci a významné osobnosti ze souvisejících oborů.

Prezentace TPEB ČR 2019

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 31.1.2019