EN

Cíle a poslání TPEB ČR

 

Cílem a posláním TPEB ČR je:

 

Podporovat vytváření projektových konsorcií usilujících o národní a evropské VaVaI projekty.

 

Stimulovat spolupráci mezi firmami, výzkumnými institucemi a státem v klíčové strategické oblasti zvyšování ochrany a odolnosti kritické infrastruktury.

 

Napomáhat definici zájmů a potřeb českých subjektů v oblasti ochrany a odolnosti kritické infrastruktury ve vztahu k národním i nadnárodním institucím a relevantní legislativě.

 

Podporovat využití českých kapacit, know-how a best practices v procesech normotvorby a certifikace v oblasti ochrany kritické infrastruktury.

 

Koordinovat a podporovat činnost členů platformy ve vztahu k Národnímu programu energetické odolnosti ČR.

 

Stimulovat a kultivovat expertní i veřejnou diskusi o ochraně kritické infrastruktury.

 

Prezentace TPEB ČR 2020

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023