EN

Kulatý stůl Evropská regulace v oblasti odolnosti energetických kritických infrastruktur

Dne 29.6. 2022 se v rámci realizace projektu konal v hotelu Botanique Hotel Prague kulatý stůl Evropská regulace v oblasti odolnosti energetických kritických infrastruktur. V úvodu vystoupil Ing. František Chaloupecký, Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který uvítal účastníky a vyzdvihl dosavadní projektovou aktivitu TPEB ČR. Doc. Ing.Martin Hromada, Ph.D. vystoupil s prezentací Směrnice EU o KI a její dopady na ČR a SR. Doc.PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. prezentoval přehled projektových aktivit TPEB, aktuálních a připravovaných projektů, seznámil účastníky s projekty Horizont 2020, které platforma realizovala a aktuálně realizuje v rámci mezinárodních projektových konzorcií, a to s projekty SecureGas, STAMINA a S4AllCities. Potvrdil tím dlouhodobý trend, který platforma vytváří a zaštiťuje, čímž se řadí mezi ojedinělé a výjimečné instituce v ČR s výše zmíněným přesahem do mezinárodních projektů, zejména Horizont 2020.

Zpracovávání projektů do evropských dotačních programů Horizont 2020 a Horizont Europe bylo významně podpořeno realizací projektu Ochrana kritické infrastruktury II.

Vystoupení pana Ing. Františka Chaloupeckého,
viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. člen
výkonného výboru TPEB ČR

doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. člen správní rady
TPEB ČR

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 26.11.2023