EN

TPEB ČR stala řádným členem Evropské technologické platformy NetworldEurope ETP

NetworldEurope je novou Evropskou technologickou platformou (ETP) soustředící se na komunikační sítě a služby. Platforma navazuje na NetWorld2020 a její úspěšné působení při podpoře politik zvyšujících evropskou konkurenceschopnost v této dynamické oblasti. Komunikační sítě a služby umožňují interakci mezi uživateli různých typů zařízení, mobilních nebo pevných, a naplňují tak požadavky na propojení moderní, digitální společnosti. NetworldEurope ETP sdružuje 968 členů z odvětví komunikačních systémů: 148 předních průmyslových společnosti, 356 inovativních malých a středních podniků, 331 předních akademických institucí a 133 dalších spolupracujících členů.

Hlavním cílem NetworldEurope ETP je pravidelně aktualizovanou výzkumnou agendou přispívat ke společným výzkumným programům na evropské a národní úrovni. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že výzkum a vývoj v oblasti mobilních a bezdrátových, pevných a satelitních komunikačních sítí prostupuje mnoha dalšími technologickými sektory.

Členství v NetworldEurope dává všem členům možnost ovlivnit směr výzkumu související s budoucími komunikačními systémy v oblasti mobilních a bezdrátových sítí či nacházet příležitosti pro spolupráci v rámci výzkumu a vývoje v celé EU.  Členové také získávají aktuální zprávy o výzkumných aktivitách a výsledcích, nabídky účastí v konsorciích či informace o možné finanční podpoře výzkumu a vývoje. V neposlední řadě se mohou účastnit konzultací a tvorby zpráv ETP NetworldEurope, které jsou komunikovány Evropské komisi. Řádní členové mají hlasovací práva na valné hromadě. Členové mají také možnost přispět a poskytnout zpětnou vazbu ke strategickému programu výzkumu a inovací NetworldEurope (SRIA).

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023