EN

Desetiletý plán rozvoje energetické přenosové infrastruktury (ENTSO-E Ten-Year Development Plan)

Evropská síť provozovatelů elektrických přenosových soustav (ENTSO-E), jejíž členem je i společnost ČEPS, a.s., vydala draft desetiletého plánu rozvoje energetické přenosové infrastruktury (TYNDP). Draft je do 4. ledna 2021 otevřen pro veřejné konzultace, 4. prosince pak proběhne webinář, na který je možné se přihlásit prostřednictvím odkazu formuláře, který je součástí odkazu níže. 

TYNDP je významný strategický dokument, který zkoumá, jak se by se chovala stávající a navrhovaná elektrická infrastruktura v různých budoucích energetických scénářích stanovených v letech 2025, 2030 a 2040. Scénáře vytváří ENTSO-E společně s Evropskou sítí provozovatelů plynárenských přenosových soustav (ENTSO-G) a s evropskými a národními institucemi, environmentálními a spotřebitelskými sdruženími, průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami.

https://www.entsoe.eu/news/2020/11/06/entso-e-releases-pan-european-network-development-plan-for-the-next-decade-and-beyond/

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023