EN

Podzim 2020 ve znamení nových projektů

TPEB ČR na podzim 2020 zahájila realizaci tří nových projektů. V září se spustily evropské projekty STAMINA a S4AllCities z programu H2020. V říjnu začala realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury II. z programu OPPIK. Do projektů TPEB ČR zapojuje odborníky nejen z řad svých členů, ale i z dalších institucí. Více informací o těchto projektech naleznete na stránkách jednotlivých projektů.

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023