EN

XIX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství 2020

Ve dnech 5.2. – 6.2.2020 se v Ostravě konala významná celorepubliková konference – XIX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství 2020, kterou pořádala VŠB – Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Fakultní nemocnicí Ostrava. Konference se zúčastnil jako přednášející JUDr. Richard Hlavatý s tématem Průmysl 4.0 ve vazbě na energetickou bezpečnost a odolnost.

 

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023