EN

Konference „Konvergovaná bezpečnost v infrastrukturních systémech“ – 28.listopadu 2018

Předmětem pořádané konference „Konvergovaná bezpečnost v infrastrukturních systémech“ bylo řešení a diskuse témat ochrany kritické infrastruktury a měkkých cílů ve vazbě na širší souvislosti konvergované bezpečnosti. Vybraných přednášek a následné diskuze se účastnili představitelé akademického, veřejného a komerčního sektoru. Technologickou platformu „Energetická bezpečnost ČR“ reprezentovali PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., PhD. člen výkonného výboru, který prezentoval projektové aktivity v rámci projektové výzvy H2020 a doc.Ing Martin Hromada, PhD. člen správní rady, který diskutoval o přístupech k energetické odolnosti infrastrukturních systémů územních celků. Následující odborná diskuze vytvořila slibný potenciál rozvoje činnosti TPEB v širších souvislostech.

 

 

01_UTB_Lukas_Metody vypoctu odolnosti

02_Hromada_Energeticka odolnost infrastrukturnich systemu

03_TTCM_Bajer_Konvergovana bezpecnost v infrastrukturnich__ systemech

04_TPEB_Stritecky_Ochrana infrastrukturnich systemu H2020

05_MVCR_Gruber_Ochrana mekkych cilu v doprave

06_SZDC_Abraham_Vyuziti bezpecnostnich informaci na zeleznici

07_CEZD_Horalek_Bezpecnost IT a OT systemu v energetice

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 26.11.2023