EN

Oznámení o konání Valné hromady TPEB ČR 2015

Dne 25. června 2015 se za účasti zástupců členů TPEB ČR konalo zasedání valné hromady TPEB ČR.

Předseda Výkonného výboru JUDr. Hlavatý přednesl zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2014 s výhledem na příští období. Rovněž seznámil přítomné se Zprávou auditora o úplné účetní závěrce.

Účastníci Valné hromady byli seznámeni s novým zněním Stanov TPEB ČR na základě úpravy ve smyslu nového Občanského zákoníku, které následně odsouhlasili.

Valná hromada dnem zápisu změny právní formy do spolkového rejstříku zvolila nové členy Správní rady ve složení:

 

Valná hromada zároveň vzala na vědomí aktuální složení Výkonného výboru v tomto složení:

 

Předseda valné hromady Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. přednesl valné hromadě návrh na změnu právní formy TPEB ČR na spolek. Návrh byl odsouhlasen, a proto mění TPEB ČR původní právní formu ze sdružení právnických osob na spolek.

Vzhledem k tomu, že valná hromada rozhodla o změně právní formy sdružení právnických osob na spolek, byla TPEB ČR dnem 16. října 2015 zapsána do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze do oddílu L, vložka 63734.

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 26.11.2023