EN

Konference TPEB ČR – „Energy & Cyber Security in EU“ dne 6. listopadu 2014

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ pořádala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 6. listopadu 2014 mezinárodní konferenci s názvem „Energy & Cyber Security in EU“.

Konferenci zahájil a přivítal přítomné účastníky Ing. Milan Urban, předseda správní rady TPEB ČR, místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR a dále vystoupil JUDr. Richard Hlavatý, předseda výkonného výboru TPEB ČR.

Moderátorem zahraničního panelu konference byl pan Ing. Václav Klučka, poslanec a člen Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Domácí panel moderoval Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – vedoucí ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity Brno.

Konference se konala za účasti zahraničních a tuzemských odborníků. V prvním bloku přednášek, který byl věnován zahraničním hostům, Přednášel pan Dr. Alois Sieber – poradce EK pro bezpečnost; bývalý ředitel bezpečnostního výzkumu v DG Joint Research Centre ISPRA (SRN) Věda a výzkum v EU, realizace programů v členských státech EU, dále se formou conference call zúčastnila paní Maaike van Tuyll – Head of Unit for Analysis of Natural, Technological and Security Threats; Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti Nizozemska ; Národní koordinátor pro bezpečnost a boj s terorismem(Nl.) Business as (un) usual – Resilience of Critical Infrastructure a pan Dr. Alessandro Lazari – ERNCIP ( DG JRC ISPRA ) Evropská referenční sít ochrany kritické infrastruktury (It.) Directiva 114 na ochranu kritické infrastruktury (KI). Významným hostem byl pan Severin Loffler – Director Legal & Corporate Affairs v regionu střední a východní Evropy, Microsoft Corporation Security for the data in the cloud (Bezpečnost pro data v cloudu).

Druhý blok programu byl věnován panelové diskuzi, ve které vystoupili přední tuzemští odborníci. Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – vedoucí ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity Brno tématem jeho přednášky bylo : Zkušenost s komplexním právním a organizačním řešením kybernetické bezpečnosti na úrovni státu a EU. Dále vystoupil pan Ing. Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS a.s. , který přednesl přednášku na téma aktivity a zkušenosti ČEPS v oblasti ochrany KI spolu s videoprezentací. Dále vystoupil pan JUDr. Juraj Szabó, Ph.D. – ředitel útvaru právního a Corporate Compliance, ČEZ, a.s., jeho přednáška byla věnována tématu : Zkušenosti ČEZ s ochranou KI. Dalším významným přednášejícím byl na Ing. Jaroslav Šmíd – náměstek ředitele NBÚ, který se zabýval tématem : Stav implementace kybernetického zákona z pohledu NBU, novelizace vládního nařízení o kritické infrastruktuře. Následovalo vystoupení pana Kpt.Mgr.Lukáše Pidhaniuka – Ministerstvo vnitra Generální ředitelství HZS ČR, oddělení civilní nouzové připravenosti , které se zabývalo tématem Evropská politika ochrany kritické infrastruktury a její dopad na Českou republiku.

Na závěr vystoupil pan Ing. Jiří Polák – výkonný ředitel, Czech Association CIO (CACIO), s přednáškou na téma Strategický rozvoj energetického segmentu v ČR a EU

Konference se zúčastnili poslanci z výborů hospodářského, branného a bezpečnostního a zahraničního. Rovněž se jí zúčastnili zástupci ČEZ a.s, ČEPS a.s.; Pražské plynárenské a.s., Generálního ředitelství Záchranného hasičského sboru ČR; Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Úřadu pro normalizaci metrologii a zkušebnictví, Ministerstva obrany ČR, Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti a řada dalších.

JUDr. Richard Hlavatý
Předseda výkonného výboru Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“

 

Soubory ke stažení

cacio+es+prezentace+brno final
Soubor ve formátu PDF.

ČEPS prezentace ochrana KI – seminář PSP
Soubor ve formátu PDF.

Evropská politika OKI a její dopad na ČR [Režim kompatibility]
Soubor ve formátu PDF.

HORIZON 2020_Security Research
Soubor ve formátu PDF.

Lazari_Prague_06-Nov-2014
Soubor ve formátu PDF.

prag_november_2014
Soubor ve formátu PDF.

Resilience of critical infrastructure – Prague 6-11-2014
Soubor ve formátu PDF.

SEVERIN LOFFLER 2014_11_06 – NIS Directive Presentation for Czech Parliament__ (Severin)
Soubor ve formátu PDF.

 

Fotogalerie

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023