EN

Konference ENERGETIKA MOST 2014

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Odborná konference a diskusní setkání

ENERGETIKA_MOST_2014

Konference ENERGETIKA MOST 2014 se konala 24. září 2014 v Mostě v Hotelu Širák. Letošní ročník se zabýval hlavně významem a praktickým dopadem Státní energetické koncepce ve vazbě na Státní surovinovou politiku ČR, energetickou a kybernetickou bezpečností a významem domácích surovin na pozadí politické krize na Ukrajině. Hlavní témata konference byla :

I. Aktuální stav projednávání Státní energetické koncepce, Státní surovinové politiky ČR a energetických zákonů

II. Energetická bezpečnost České republiky na pozadí Ukrajinské krize

III. Vývoj těžby hnědého uhlí, jeho cena a dodávky pro energetiku a teplárenské společnosti

JUDr. Richard Hlavatý se zúčastnil této konference jako host a přednášející. Ve své přednášce shrnul aktivity TPEB ČR a především představil aktivity spojené s probíhajícím projektem TPEB ČR.

Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zařazena do plánu akcí Okresní hospodářské komory Most a Hospodářské a sociální rady Mostecka pro rok 2014.

Přednášku JUDr. Richard Hlavatého naleznete v příloze TPEB JUDr. Richard Hlavatý.

Více informací naleznete zde : http://www.energetikamost.cz/

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023