EN

Konference ASD v Praze

Informace o konání výroční konference AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

Ve dnech 23 až 25 dubna 2014 se v Praze konala výroční konference AeroSpace and Defence Industries Association of Europe. Tato organizace sdružuje více než 2 tisíce firem a 80 tisíc dodavatelů s obratem přes 186 mld. €, zaměstnává v oblasti obrany a bezpečnosti okolo 750 tisíc osob. Výroční konference se konala pod heslem „Posílení evropské prosperity a konkurenceschopnosti“.

Jedno ze čtyř „Knowledge Café“ s tématem „ Energy: ASD Sectors´ need contribution towards a sustainable and stable energy supply“ bylo moderováno JUDr. Richardem Hlavatým, Přesedou výkonného výboru TPEB ČR. Problematika energetiky zejména v kontextu ochrany kritické infrastruktury se na této konferenci objevila poprvé, ale o to výrazněji v souvislosti s novým balíčkem energetické a klimatické politiky EK, předloženým komisí začátkem t.r.

Součástí moderování, resp. vystoupení JUDr. Richarda Hlavatého bylo představení TPEB ČR, včetně probíhajícího projektu “ Energetická a kybernetická bezpečnost“.

Ve zmíněném panelu vystoupil jako řečník ing. Zbyšek Boldiš, člen představenstva ČEPS a.s. Jeho vystoupení je obsaženo v přiložené presentaci „Challenges for the elektricity sector from a TSO perspective“. Rovněž přikládáme dokument „The European Framework for energy and climate policies“ od Dietera Helmse, ze kterého pan ing. Boldiš uváděl některé citace.

 

SPEAKERS BIOGRAPHY Knowledge Cafe 2 _ ASD ANNUAL CONVENTION & TECHNOLOGY FORUM 2014
Soubor ve formátu PDF.

DETAILED PROGRAMME _ ASD ANNUAL CONVENTION & TECHNOLOGY FORUM 2014
Soubor ve formátu PDF.

The European framework for energy and climate policies
Soubor ve formátu PDF.

ALV 24 April ZB
Soubor ve formátu PPTX.

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023