EN

Archiv

Horizont 2020 a spolupráce s TA ČR
16.4.2018

Knowledge Sharing Program (KSP) – program spolupráce zemí V4 s Jižní Koreou, mezinárodní workshop, Budapešť, 27.- 29. března 2018
27.3.2018

Nové výzvy programu H2020 v oblasti ochrany kritické infrastruktury
24.1.2018

Kulatý stůl „Aktuální trendy bezpečnosti,stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur“ – 1. prosince 2017
4.12.2017

Příprava nového projektu do programu H2020
2.11.2017

Konference „Bezpečnostní technologie, systémy a management „
27.10.2017

Projekt Ochrana kritické infrastruktury vstupuje do 2. etapy realizace
4.10.2017

TPEB ČR je součástí dvou mezinárodních konsorcií, která soutěží o prestižní projekty H2020 v programu Secure Societies Protecting freedom and security of Europe and its citizens.
1.9.2017

TPEB ČR se stala členem konsorcia Center for Security Studies (KEMEA) a partnerem nového návrhu projektu v Horizon2020 : Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP)
3.8.2017

TPEB ČR se stala členem konsorcia Univerzity v Žilině (UNIZA ) a partnerem nového projektu v Horizon2020 : BehavVer – Ověřování behaviorálních vzorů, pro minimalizaci krádeží identity sledováním fyzických modelů chování
26.6.2017

TPEB ČR je partnerem aktuálně řešeného projektu Resilience: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury
22.6.2017

Přednáška Ing. Martina Hromady, Ph.D. na konferenci Budoucnost české energetiky
21.6.2017

TPEB na konferenci Budoucnost české energetiky
17.5.2017

TPEB ČR je výzkumnou organizací v České republice a v EU
12.2.2017

Nový projekt TPEB ČR v programu OPPIK na podporu a rozvoj aktivit členů schválen
1.2.2017

Společnost ČEPS, a.s. udělila medaile za bezpečnost. Mezi vyznamenanými byl i předseda Výkonného výboru JUDr. Richard Hlavatý
19.12.2016

Účast TPEB ČR na Podzimní plynárenské konferenci v Mariánských Lázních
16.11.2016

Konference TPEB ČR – “ AKTUÁLNÍ VÝZVY V OBLASTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“
18.10.2016

Možnosti spolupráce s čínskými partnery
5.9.2016

Účast TPEB ČR na vládním jednání v Izraeli
1.6.2016

Jednání TPEB ČR v Bruselu
31.5.2016

Pozvánka na podnikatelskou misi ve dnech 21.-22.5.2016 do státu Izrael
20.4.2016

Newsletter 1 2016
17.4.2016

Konference – 4th CEE Cyber and Information Security Showcase
7.3.2016

TPEB usiluje o projekt OPPIK
11.2.2016

TPEB v H2020
27.1.2016

Oznámení o konání Valné hromady TPEB ČR 2015
27.10.2015

Projekt evropského rozměru : Resilience 2015
21.10.2015

TPEB vstoupilo do nových tuzemských a evropských projektů
3.9.2015

Účast TPEB ČR na výroční konferenci platformy ERNCIP v Bruselu – 16.-17. dubna 2015
28.4.2015

Úspěšné završení projektu Energetická a kybernetická bezpečnost ČR s mezinárodním přesahem
14.4.2015

Zájmová skupina Kybernetická bezpečnost a Compliance – setkání 4.2.2015
20.2.2015

Informace o jednání TPEB ČR ve Výboru pro bezpečnost PSP ČR
28.1.2015

Konference Archimedes 4.12.2014
24.12.2014

Konference TPEB ČR – „Energy & Cyber Security in EU“ dne 6. listopadu 2014
9.11.2014

Účast TPEB ČR na Cyber Security 2014
4.11.2014

DRILL 2014
15.10.2014

Konference ENERGETIKA MOST 2014
6.10.2014

TPEB vstoupila do třech konsorcií v programu H2020
21.9.2014

Konference CyberSecurity 2014
10.9.2014

Desátý ročník odborné IT konference SmartWorld pod taktovkou MONET+
18.8.2014

Kulatý stůl projektu TPEB ČR – Praha – hotel Troja – 26 .6. 2014
30.6.2014

Konference skupiny Archimedes
4.6.2014

Konference ASD v Praze
6.5.2014

Návrh bezpečnostních opatření pro SmartGrids
22.4.2014

Cvičení ENISA – Cyber Europe 2014
24.3.2014

Příprava anglické verze webových stránek TPEB ČR / Preparation of the English version of the TPEB CR website
3.3.2014

Zpráva o konferenci projektu TPEB ČR ve spolupráci se SIX – Brno 30.1.2014
5.2.2014

Valná hromada TPEB ČR dne 17.prosince 2013
19.12.2013

Kooperace mezi státním, soukromým a akademickým sektorem v kyber-bezpečnostním prostředí
19.11.2013

Projekt „Energetická a kybernetická bezpečnost“
12.9.2013

Oznámení o zapojení TPEB do aktivit CEN
14.8.2013

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 7.9.2018